Buradasınız

Kurumsal

Vergi Dairesi Başkanının Mesajı

Değerli internet ziyaretçimiz,

Ülkemizin, kalkınma alanında hızlı bir gelişme gösterdiği günümüzde, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı olarak toplumsal refahın artırılması amacıyla, adalet, tarafsızlık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda; verginin önemi tüm kesimlere benimsetilerek, mükelleflerimizi bilinçlendirmek, kayıtlı ekonomiyi teşvik etmek ve vergi gelirlerimizi artırmak temel amacımızdır. Bu bağlamda, mükellef haklarını gözeterek hizmetten yararlananların memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışla vergiye gönüllü uyumu sağlayan, değişim ve gelişimin gereğine inandığından gelişen teknolojiden azami yararlanan Başkanlığımız, bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında, mükelleflerimizin bilgiye kolay ulaşabilmeleri, işlemlerini vergi dairesine gitmeden gerçekleştirebilmeleri amacıyla, bilgi toplumuna dönüşümün ilk basamağı olan e-devlet uygulamalarını artırarak, kaliteli ve hızlı hizmet sunma hedefi ile www.izmirvdb.gov.tr adresindeki Başkanlığımız internet sitesi görsel açıdan yenilenerek hizmete sunulmuştur.

Sürekli güncellenen internet sitemizde değerli katkılarınızla daha iyi hizmet verebileceğimiz inancıyla siz mükelleflerimizin görüş, öneri ve eleştirileri bizler için önem taşımaktadır.

Köklü bir geleneğe ve kurum kültürüne sahip Gelir İdaresi Başkanlığımızın mevcut güven ve saygınlığının devam ettirilmesi amacıyla, tüm çalışanlarımızla birlikte güler yüzlü, huzurlu ve düzenli bir çalışma ortamı içinde, mesleki ve etik değerleri yüksek, güvenilir, şeffaf, etkin, öncü ve örnek bir idare olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtir, web sayfamızın faydalı olması umuduyla, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Rıfat ENGİN 
İzmir Vergi Dairesi Başkanı

Türkçe