Buradasınız

  • Dilekçe Hakkı  (3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun)
  • Bilgi Edinme Hakkı  (4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu)
  • Kamu Denetçiliğine Başvuru Hakkı  (6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu)
  • Dava Açma Hakkı  (2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu)
  • Temsil Hakkı
  • Eşit Muamele Görme Hakkı
  • Mükellef Memnuniyeti
Undefined