Buradasınız

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

   GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLARAK İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

        18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı 17-30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olarak asil listede yer alan adaylardan istenecek belgeler.

        18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı 17-30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan asil adayların anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak 5 Temmuz 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) Cumhuriyet Bulvarı No:7/A Kat:2 Konak-İZMİR adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

        1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi (3 adet)

        -Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

        -Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.

        2-Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler

        -Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği

        -Ortaokul veya lise öğrenimi sırasında hazırlık sınıfı okunması halinde buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

        -Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği.

        3-Son üç ay içinde çekilmiş 6 (altı) adet 4,5x6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf

(Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

        4-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığını gösterir askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış adayların askerlik şubesinden alınacak terhis belgesini, askerlikten muaf olanların ise buna ilişkin belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.)

        5-Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin belge.

        6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

        Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek

Hususlar:

        - Formun http://www.izmirvdb.gov.tr/matbu-formlar internet adresinden indirilerek aşağıdaki açıklamalara uygun şekilde bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulması ve USB flash bellek içerisinde getirilmesi gerekmektedir.

            a) İkametgah adresinin “Adrese dayalı nüfus kayıt bilgi sisteminde” yer alan adres bilgisi ile aynı olması gerekmektedir.

            b) Bütün adresler (anne, baba ve kardeş adresleri de dahil) kısaltma yapılmaksızın,şehir, semt, cadde, sokak, kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz doldurulacak; geçici oturma adresleri yazılmayacaktır. Vefat eden yakınlar için adres kısmına “VEFAT” yazılacaktır.

            c)Nüfus cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır.

             d) Kişi hakkında verilmiş mahkûmiyet veya halen devam eden ceza davası varsa ilgili yer işaretlenecektir.

             e) Daha önce hiçbir yerde çalışmayanlar Çalıştığı iş yeri kısmını boş bırakacaklardır.

             f) Kardeş sayısı ikiden fazla olanlar, listeye sığmayan kardeş bilgilerini aynı başlıklar altında aynı boyutta ve yine bilgisayar ortamında ayrı bir sayfa halinde düzenleyeceklerdir.

             g)Kardeş sayısı ikiden fazla olanlar hariç formun bütünü tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

         7-Mal Bildirimi Formu

         8-Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise; çalıştığı kurum statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge.

         NOT:

         -4 ve 5 nci maddelerdeki belgeler e-devlet sisteminden temin edilebilir.

         -6 ve 7 nci maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları http://www.izmirvdb.gov.tr/matbu-formlar- formlar internet adresinden temin edilerek doldurulacaktır.

         -Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

         -Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

         -Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.

         -İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

         -Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Gelir Uzman Yardımcılığı Atanan Listesi için tıklayınız.