ALO MALİYE


DENETİM VE DANIŞMA BİRİMİ

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim ve Danışma Birimi; Basmane Vergi Dairesinin 6’ıncı katında “Denetim ve Danışma” görevini sürdürmektedir.
Denetim ve Danışma Biriminin amacı; vergiyi doğuran olayın takip ve tespiti ile ekonomik faaliyetlerin belge düzeni içerisinde cereyan etmesinin sağlanarak, vergiye tabi gelirin kavranması, mükellefleri eğitici yönde çalışmalarda bulunarak vergi yasaları karşısındaki hata ve noksanlıklarının önlenmesi, vergi bilincinin yerleştirilmesi, ayrıca kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve mükellefiyet tesisi yaptırmamışkişi ve kurumların mükellefiyet tesisinin sağlanmasıdır.
Denetim ve Danışma Biriminde 5 Vergi Denetmeni, 9 Gelir Uzman Yardımcısı ve 156 Özel Yoklama Yetki Belgeli Memur görev yapmaktadır. Birimin çalışmaları İl Merkezi Denetim Ünitesi, İlçe Denetim Ünitesi, Yol Denetim Ünitesi ve 189 Alo Maliye Ünitesi olmak üzere 4 ana ünitede organize edilmektedir.

ALO MALİYE BİRİMİ

Uzun zamandır tüm ihbar ve şikayetlerin alındığı alo maliye 189 telefonu şikayetlerin tek merkezden alınabilmesi çalışmaları doğrultusunda 01.09.2010 tarihinden itibaren yenilenerek Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak vergisel konularda danışmanlık hizmeti sunan Vergi İletişim Merkezi (VİMER) ağına katılmıştır. Bu suretle kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir yere sahip olan ihbar müessesesinin işletilmesinde yeni adımlar atılmaktadır. Yeni süreçte vatandaşlar, vergi kayıp ve kaçağına ilişkin telefon ile bildirecekleri ihbarları Vergi İletişim Merkezine yapmaları gerekmektedir. Bundan önce Alo Maliye 189 hattına yapılan ihbarlar, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren Alo Maliye 189 yerine, 444 0 189 numaralı hattan Vergi İletişim Merkezi’ne yapılacaktır. ( Cep Telefonlarından aramalar için bulunduğunuz ilin alankodu cevrilmesi gerekmektedir.)

YENİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Vergi kayıp ve kaçağına ilişkin ihbar bildirim sürecinde Vergi İletişim Merkezi ile iller arasındaki iletişimde otomasyon sistemi kullanılacaktır. VİMER tarafından kaydedilen ihbarlar otomasyon sistemi aracılığıyla ilgili illere işlem yapılmak üzere en geç iki iş günü içerisinde aktarılacaktır. Sistemin uygulamaya geçmesiyle birlikte ihbarlara mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi, sürece ait faaliyetlerin istatistiksel bilgileri, görevli birimlerin performans değerlendirme sonuçları ve ihbar sonucunda yapılan işlemlerin merkezi denetimi yapılacaktır.

VERGİ İLETİŞİM MERKEZİ

Mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda vergisel konularda danışmanlık hizmeti sunan ve telefonla yapılan ihbarları tek merkezden kabul eden Vergi İletişim Merkezinin çalışma saatleri hafta içi 09.00–19.00 saatleri arasındadır. Türkiye’nin her yerinden yapılan aramalar sadece şehir içi arama ücreti ile ücretlendirilmektedir.

alomaliye@izmirvdb.gov.tr

Tüm hakları İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'na aittir.
Online 44 kişi